logo

Fort regels

Plaatsing

Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Dit geldt ook voor de cursisten die afgelopen seizoen een cursus gevolgd hebben. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren wij u om vóór 1 juni in te schrijven. Indien wij een cursist, om welke reden dan ook, niet kunnen plaatsen wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst. Bij de eerstvolgende gelegenheid wordt u dan met voorrang geplaatst.

Na ontvangst van het inschrijfformulier, reserveert Atelier ‘t Fort voor u een plaats op hetdoor u gekozen tijdstip. Door ondertekening van deze inschrijving verbindt u zich voor 25 lessen en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.

Cursusgeld

Het cursusgeld dient 10 dagen vóór de aanvang van de cursus te zijn ontvangen.

Betalen kan via Postbank rekeningnummer NL07 INGB 0008 5583 98 t.n.v. Atelier ‘t Fort, ‘s-Hertogenbosch, of contant op de éérste cursusdag.

Indien u de eerste cursusdag verhinderd bent, dient de betaling 10 dagen voor de aanvang van de cursus te zijn voldaan op bovenstaand rekeningnummer.

Indien, na aanmaning, het cursusgeld niet is voldaan, wordt de invordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassering, zijn voor rekening van de cursusgeldplichtige.

Opzegging

Bij tussentijdse beëindiging of opzegging van de lessen blijft men lesgeld verschuldigd over de resterende cursusperiode. Gehele of gedeeltelijke restitutie is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid

Atelier ‘t Fort is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van beschadiging, vermissing, diefstal, of uit welke hoofde dan ook door wie dan ook veroorzaakt.

Roken

In het atelier mag niet worden gerookt. Een aparte rookruimte is aanwezig.
In de dependance in Haaren is geen aparte rookruimte aanwezig.

Cursistenkaart

Na ontvangst van het cursusgeld ontvangt u een cursistenkaart waarmee u 10% korting krijgt bij diverse speciaalzaken in teken- en schilderbenodigdheden.